Âm vốn chủ, lỗ lũy kế hơn 840 tỷ đồng, phiên đấu giá cổ phần Cosevco vẫn 'đắt khách'

Nhà đầu tư đặt mua khối lượng cao nhất đến 5,05 triệu cổ phần, còn lượng đặt mua thấp nhất cũng 2 triệu cổ phần.

Âm vốn chủ, lỗ lũy kế hơn 840 tỷ đồng, phiên đấu giá cổ phần Cosevco vẫn 'đắt khách' - Ảnh 1

Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh vừa thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Tổng công ty Miền Trung – CTCP (Cosevco) do Tổng công ty Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam – TNHH MTV (IDICO) nắm giữ, được tổ chức vào ngày 23/11/2016.

Có 20,54 triệu cổ phần được đưa ra đấu giá với giá khởi điểm 10.601 đồng/cổ phần. Kết quả, có 6 nhà đầu tư đăng ký mua tổng cộng 20,6 triệu cổ phần, lớn hơn lượng cổ phần mang ra chào bán. Nhà đầu tư đặt mua khối lượng cao nhất đến 5,05 triệu cổ phần, còn lượng đặt mua thấp nhất cũng 2 triệu cổ phần. Giá các nhà đầu tư đặt mua đều bằng với giá khởi điểm 10.601 đồng/cổ phần. Tổng giá trị cổ phần bán được gần 218 tỷ đồng.

Số cổ phần Cosevco mà Idico đưa ra đấu giá là toàn bộ cổ phần mà Idico đang sở hữu,chiếm 45,65% vốn điều lệ của Cosevco.

Đáng chú ý, kết quả kinh doanh của Cosevco khá bết bát. Từ khi cổ phần hóa đến nay, ngoài năm 2014 lãi ròng gần 41 tỷ đồng, còn lại các năm khác đều lỗ. Điển hình như năm 2011 lỗ 325 tỷ đồng; năm 2012 lỗ 283 tỷ đồng, năm 2013 lỗ 157 tỷ đồng và năm 2015 cũng lỗ 118 tỷ. Mới đây, công ty cũng đã công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016 với lỗ lũy lế hơn 3,3 tỷ đồng.

Tổng lỗ lũy kế đến 31/12/2015 lên đến hơn 843 tỷ đồng; hiện Cssevco đang âm vốn chủ sở hữu gần 386 tỷ đồng.