Âm vang ngày hội biển

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    Gốc

    Phần quan trọng nhất của chương trình là tiết mục bắn 16 phát thần công âm vang dọc bờ biển Vũng Tàu nhằm báo hiệu cho sự khởi đầu hoạt động VH-DL năm 2008 của 8 đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/vanhoavannghe/2008/2/143028