Ẩm thực Việt Nam hấp dẫn khách nước ngoài

    Báo Quân Đội Nhân Dân
    Gốc

    Trong hai ngày 24 và 25-5, Trường đại học Tô-ki-ô (Nhật Bản) đã tổ chức "Lễ hội tháng 5" lần thứ 81 với hàng trăm gian hàng thể hiện các nét văn hóa truyền thống và những món ăn đặc trưng từ các vùng, miền của Nhật Bản ...

    Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.quocte.thegioivoivietnam.35305.qdnd