Alone in the Dark sẵn sàng

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    Hãng Atari cho biết giai đoạn phát triển trò chơi phiêu lưu - hành động Alone in the Dark đã hoàn tất và mọi thứ đều sẵn sàng để phát hành vào ngày 20/6/2008.

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=10375&t=pcolarticle