"Almanach - Người mẹ và phái đẹp"

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Đây là bộ sách có dung lượng kiến thức đồ sộ từ trước đến nay viết về người phụ nữ Việt Nam và thế giới. Lần đầu tiên ở Việt Nam có một bộ bách khoa tri thức về phụ nữ tương đối đầy đủ trên nhiều bình diện, từ lịch sử, chính trị, xã hội, văn hóa, khoa học và các loại hình nghệ thuật (văn học, sân khấu, vũ đạo, âm nhạc, kiến trúc, hội họa, điện ảnh, nhiếp ảnh…), đến những kinh nghiệm dân gian bình dị nhất.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/vanhoa/2008/3/86232.cand