Album vàng: Chỉ là cuộc chơi vui vẻ?

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Tối 12.11, Album vàng của năm 2007 đã được tôn vinh. Nhưng, ngay tháng đầu tiên, nhiều người chỉ xem đây là một cuộc chơi vui vẻ!

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Vanhoa/2007/11/14/215884.tno