Airbnb phát hành cổ phiếu lần đầu

    VNEWS
    114 liên quanGốc

    Ngày 10/12, công ty dịch vụ chia sẻ nhà Airbnb đã chính thức ra mắt thị trường chứng khoán với giá chào bán 68 USD trên một cổ phiếu ở thị trường chứng khoán Nasdaq. Đây được kỳ vọng là một trong những đợt phát hành cổ phiếu lần đầu, còn gọi là IPO, đáng chú ý nhất của năm 2020.

      Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/video/airbnb-phat-hanh-co-phieu-lan-dau-198339.htm