Air France thử nghiệm sử dụng ĐTDĐ trong chuyến bay

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    Chương trình thử nghiệm sẽ cho phép hành khách gửi/nhận tin nhắn dạng text, truy cập Internet, nhưng các cuộc đàm thoại vẫn bị cấm.

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=8691&t=pcolarticle