AIMF tiếp tục tài trợ cho các thành phố Việt Nam

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Tại phiên họp lần thứ 27 tại Huế, AIMF đã tăng ngân sách đầu tư của hiệp hội từ 4 triệu Euro năm 2007 lên 6 triệu Euro năm 2008. Quyết định cấp 1,3 triệu Euro tài trợ cho các dự án xử lý nước thải, cấp nước sạch... vào những tháng cuối năm 2007, trong đó có dự án cấp thoát nước ở TP Hồ Chí Minh trị giá 70 nghìn Euro.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/thoisu/2007/10/77818.cand