AIA Việt Nam khai trương văn phòng đại lý mới

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNMO) – Công ty TNHH Bảo Hiểm Quốc tế Mỹ (Việt Nam) – AIA Việt Nam vừa tổ chức khai trương trọng thể Văn phòng đại lý mới tại tòa nhà Central Garden, 225 Bến Chương Dương, Phường Cô Giang, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/172705