Ai sẽ là đức lang quân của cô gái hiện đại?

Tiêu chí chọn bạn đời của người phụ nữ hiện đại đã có những thay đổi so với những thập kỷ trước.