Ðại hội đại biểu người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ 7

Ngày 13-10, tại Hà Nội, Ủy ban Ðoàn kết Công giáo Việt Nam tổ chức Ðại hội đại biểu người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ 7 (nhiệm kỳ 2018 - 2023).

Tới dự, có các đồng chí: Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Nguyễn Văn An, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; Trần Thanh Mẫn, Bí thư T.Ư Ðảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam. Cùng dự, có các đồng chí nguyên lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam; các đồng chí Ủy viên T.Ư Ðảng; đại diện các ban, bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, các tôn giáo, Ðại sứ quán các nước có đông tín đồ Công giáo và hơn 400 đại biểu là linh mục, tu sĩ, giáo dân tiêu biểu.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Quyền Chủ tịch nước Ðặng Thị Ngọc Thịnh gửi lẵng hoa chúc mừng.

Báo cáo tại Ðại hội nêu rõ: Nhiệm kỳ qua, phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo tiếp tục được duy trì và phát triển. Nhiều mô hình hay, cách làm tốt, các tấm gương điển hình tiên tiến, xuất sắc trong lao động sản xuất, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, đẩy mạnh các hoạt động từ thiện, nhân đạo, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Ðảng, pháp luật Nhà nước, đã góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của đất nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt chương trình mục vụ hằng năm của Giáo hội Công giáo Việt Nam.

Tại Ðại hội, các đại biểu thảo luận và thông qua Nghị quyết, Thư của Ðại hội gửi cộng đoàn dân Chúa. Trong đó, nêu rõ các mục tiêu, giải pháp cụ thể để thực hiện tốt chủ đề của Ðại hội là “Ðồng hành - Hiệp thông - Phục vụ”, góp phần hiện thực hóa đường hướng mục vụ “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào”.

Phát biểu ý kiến tại Ðại hội, thay mặt lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của Ủy ban Ðoàn kết Công giáo Việt Nam nhiệm kỳ qua và khẳng định: Chủ trương, chính sách nhất quán của Ðảng, Nhà nước luôn tôn trọng, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người; quan tâm, tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo hoạt động theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Ðồng chí Trương Hòa Bình đề nghị, Ủy ban Ðoàn kết Công giáo Việt Nam cần tiếp tục làm tốt vai trò xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, động viên đồng bào Công giáo trong nước và nước ngoài phát huy những giá trị tốt đẹp, nêu cao tinh thần trách nhiệm công dân, tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua yêu nước; phát huy truyền thống và giá trị đạo đức, văn hóa, tôn giáo, đấu tranh với các âm mưu chia rẽ dân tộc, tôn giáo. Các cấp chính quyền cần quan tâm hơn nữa hướng dẫn, giúp đỡ, tạo điều kiện để hoạt động của các tôn giáo nói chung, Công giáo và Ủy ban Ðoàn kết Công giáo Việt Nam nói riêng, bảo đảm môi trường tín ngưỡng, tôn giáo ổn định, lành mạnh.

Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu ý kiến nhấn mạnh, bên cạnh kết quả đạt được trong các phong trào thi đua, yêu nước, xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Ủy ban Ðoàn kết Công giáo Việt Nam còn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ tập hợp ý kiến, kiến nghị của đồng bào Công giáo Việt Nam và tổ chức Giáo hội để kịp thời phản ánh, kiến nghị với Ðảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam. Ủy ban cần tiếp tục không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hiệu quả, thiết thực, triển khai thành công Chương trình hành động đã đề ra trong nhiệm kỳ mới. MTTQ, các tổ chức thành viên các cấp, Giáo hội và các Giáo phận Công giáo tiếp tục quan tâm, ủng hộ, tạo điều kiện để động viên phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo đạt kết quả thiết thực trong thời gian tới.

Tại Ðại hội, thay mặt lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, đồng chí Trần Thanh Mẫn trao Huân chương Lao động hạng nhất tặng Ủy ban Ðoàn kết Công giáo Việt Nam; trao Huân chương Lao động hạng ba tặng Linh mục Nguyễn Văn Vĩnh, Chủ tịch Ủy ban Ðoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, vì đã có những thành tích xuất sắc trong công tác và phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng CNXH, bảo vệ Tổ quốc.

Ðại hội hiệp thương suy cử Ủy ban Ðoàn kết Công giáo Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023, gồm 147 ủy viên. Linh mục Trần Xuân Mạnh, Quyền Chủ tịch Ủy ban Ðoàn kết Công giáo Việt Nam nhiệm kỳ 2013 - 2018, giữ chức Chủ tịch Ủy ban Ðoàn kết Công giáo Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Chiều 13-10, tại Hà Nội, Linh mục Trần Xuân Mạnh, Chủ tịch Ủy ban Ðoàn kết Công giáo Việt Nam dẫn đầu Ðoàn Ủy ban Ðoàn kết Công giáo Việt Nam đến thăm Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, báo cáo kết quả Ðại hội đại biểu người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ 7, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Ðồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư T.Ư Ðảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam thân mật tiếp đoàn.

Linh mục Trần Xuân Mạnh nhấn mạnh: Ðại hội là dịp để đồng bào Công giáo Việt Nam khẳng định quyết tâm tiếp sức, đồng hành, chia sẻ vận mệnh dân tộc, là kết quả của hơn 30 năm đổi mới đất nước, thể hiện chính sách nhất quán, tự do tín ngưỡng của Ðảng, Nhà nước.

Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn chúc mừng thành công của Ðại hội; chúc mừng Linh mục Trần Xuân Mạnh được Ðại hội tín nhiệm, hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Ðoàn kết Công giáo Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Ðồng chí Trần Thanh Mẫn mong muốn, Ủy ban Ðoàn kết Công giáo Việt Nam luôn là cầu nối giữa đạo và đời, góp phần với Giáo hội gắn bó, đồng hành cùng dân tộc; thực hiện tốt vai trò là tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam. Ủy ban sẽ tiếp tục vận động, tập hợp, đoàn kết đồng bào Công giáo luôn “Kính Chúa, yêu nước”, thực hiện tốt chủ trương của Ðảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam phát động.

PV và TTXVN