Ai dịch Những ngọn nến cháy tàn ?

Cuốn sách Những ngọn nến cháy tàn (tác giả Márai Sándor, dịch giả Nguyễn Hồng Nhung) vừa phát hành đã nhận sự phản ứng gay gắt của ông Giáp Văn Chung, đòi trả lại bản quyền bản dịch này.