Ai có thể cứu cuộc khủng hoảng tài chính?

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (CATP) Cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2008 đã bén rễ vào cái gọi là “sự mất cân bằng toàn cầu”, do Phương Tây vay mượn quá nhiều từ những khoản tiết kiệm của châu Á. Các thị trường tài chính đã được toàn cầu hóa khi...

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/quoc_te/2008/10/20081021.327