Ai Cập tiếp tục cấp giấy chứng nhận cho hàng thủy sản VN

    Báo Công An Nhân Dân
    5 đăng lạiGốc

    Ngày 2/4, Đại sứ quán Ai Cập tại Hà Nội đã có công hàm gửi Bộ Công Thương nêu rõ, phía Ai Cập đã khôi phục lại hoàn toàn việc chứng nhận chứng từ xuất khẩu hải sản của Việt Nam sang Ai Cập.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/kinhte/2009/4/111239.cand