Ai Cập: Phát hiện kim tự tháp 4.300 tuổi

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Kim tự tháp 4.300 tuổi này gần như chắc chắn thuộc về mẹ của nữ hoàng sáng lập ra triều đại thứ 6 của Ai Cập.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=109382