Ai Cập hoàn tất công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống

Chỉ còn vài tiếng nữa là các cử tri Ai Cập sẽ bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024, được tổ chức trong 3 ngày từ 10-12/12. Hiện quốc gia Bắc Phi này đã hoàn tất mọi công tác chuẩn bị cho sự kiện, đồng thời tăng cường các biện pháp an ninh nhằm bảo vệ các điểm bỏ phiếu trên toàn quốc.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/ai-cap-hoan-tat-cong-tac-chuan-bi-cho-cuoc-bau-cu-tong-thong-104150.htm