Ai Cập ghi nhận 75 vụ tham nhũng trong tháng 5

Cơ quan Giám sát độc lập của Tổ chức Minh bạch (PFT) cho biết, qua theo dõi số vụ tham nhũng tại Ai Cập trong tháng 5, đã ghi nhận 75 vụ tham nhũng.

Ảnh: Daily News Egypt

Đa phần các vụ tham nhũng xảy ra tại Thủ đô Cairo, với 22 vụ, trong khi Giza là 13 vụ, tiếp theo là Qaliubiya (10 vụ) và Alexandria (8 vụ).

Cũng theo PFT, Bộ Phát triển Địa phương là cơ quan có số vụ tham nhũng cao nhất với 15 vụ; đứng ngay sau là Bộ Cung ứng (13 vụ); Bộ Y tế (11 vụ); Bộ Giáo dục (5 vụ); Bộ Nội vụ (4 vụ)...

Số vụ tham nhũng nhìn chung đã tăng lên so với tháng trước (68 vụ trong tháng 4).

Các cơ quan thuộc Chính phủ đã áp dụng các giải pháp đối với thông tin này, khi các thành viên nghị viện đưa ra một số yêu cầu về thông tin liên quan tới các trường hợp tham nhũng, lãng phí. Tuy nhiên, chưa có văn bản pháp luật chính thức nào được ban hành.

Trong khi, các cơ quan tư pháp đã điều tra 48 vụ tham nhũng trong tháng 5, 15 vụ đang được tòa án thụ lý và 7 vụ đã được đưa ra xét xử.

Theo báo cáo của PFT, tổng cộng có 968 vụ tham nhũng xảy ra ở Ai Cập trong năm 2016.

Ngọc Anh