Ai bảo vệ người bảo vệ pháp luật? (kỳ 2)

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    CSGT làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự giao thông, nhưng bị một số người tham gia giao thông tấn công, họ có quyền phòng vệ và tấn công lại như thế nào? Thực tế, giữa quy định pháp luật và tính chất công việc, thực trạng áp dụng đang bộc lộ nhiều vướng mắc khiến chính CSGT bị "bó tay", không có vũ khí, phương tiện cần thiết để phòng vệ hoặc có nhưng "bỏ túi" vì vướng luật.>> Ai bảo vệ người bảo vệ pháp luật?

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/phapluat/2008/3/86542.cand