Agriseco miễn nhiệm Kế toán trưởng trước thềm hạn nộp BCTC quý III

Sau gần hai năm đảm nhận vị trí Kế toán trưởng CTCK này, bà Ngô Thị Hoàng Nga đã không còn đảm nhận vị trí trên từ 15/10. Agriseco đã có hai quý kinh doanh bết bát. Đến thời điểm hiện tại, công ty chưa công bố BCTC quý III/2016.

Agriseco miễn nhiệm Kế toán trưởng trước thềm hạn nộp BCTC quý III - Ảnh 1

HĐQT CTCP Chứng khoán Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agriseco) đã quyết định miễn nhiệm chức danh Kế toán trường Agriseco đối với bà Ngô Thị Hoàng Nga kể từ ngày 15/10/2016.

HĐQT giao Tổng Giám đốc chỉ đạo giải quyết những vấn đề tồn tại, vướng mắc có liên quan giữa cá nhân bà Ngô Thị Hoàng Nga với Công ty để thực hiện các thủ tục chấm dứt Hợp đồng lao động đối với bà Ngô Thị Hoàng Nga theo quy định cùa pháp luật, quy định nội bộ của Công ty; chi đạo việc bàn giao theo quy dịnh.

Bà Ngô Thị Hoàng Nga đảm nhận vị trí Kế toán trưởng của Agriseco từ ngày 20/11/2014. Trước đó, bà Nga đã có 5 năm đảm nhận vị trí Trưởng Ban kiểm soát (từ năm 2009).

Hiện Agriseco là một trong những CTCK có vốn điều lệ lớn nhất trên thị trường với tổng vốn điều lệ là 2.112 tỷ đồng. Tuy nhiên, vốn chủ sở hữu lại bị "ăn mòn" khá nhiều bởi lỗ lũy kế.

Tính đến cuối quý II/2016, tổng tài sản của Agriseco đạt 1.643 tỷ đồng, giảm hơn 20% so với đầu năm. Nguyên nhân chủ yếu do CTCK này thoái bớt hơn 500 tỷ đồng đầu tư tài chính nắm giữ đến ngày đáo hạn. Đây cũng là một trong các nguyên nhân khiến Agriseco lỗ ròng hơn 424 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2016. Lỗ lũy kế do vậy đã tăng từ 156 tỷ đồng lên 580,7 tỷ đồng, tương đương 27,4% vốn điều lệ.

Hiện Agriseco chưa công bố báo cáo tài chính quý III. Từ đầu mùa báo cáo tài chính đến nay, chỉ có 4 công ty chứng khoán thực hiện công bố thông tin. Theo quy định, các công ty đại chúng quy mô lớn sẽ cần công bố BCTC quý trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày kết thúc quý. Thời hạn để các CTCK công bố Báo cáo tài chính quý III sắp tới, vào ngày 20/10/2016.