Agribank và Vnpay bắt tay đẩy mạnh thanh toán trực tuyến

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    KTĐT -Theo một cuộc khảo sát mới được thực hiện của Công ty nghiên cứu thị trường Taylor Nelson Sofres (TNS), Việt Nam có khoảng 20 triệu người dùng internet. Đây là một con số khá lớn so với một đất nước có hơn 80 triệu dân.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=10&NewsId=154005