Agribank và VNPAY bắt tay đẩy mạnh thanh toán điện tử

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    KTĐT - Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) và Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) đã công bố khai trương dịch vụ thanh toán hóa đơn bằng tin nhắn

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=10&NewsId=153799