Agribank thoái toàn bộ vốn tại AJC

Ngày 15/12 tới đây, Agribank sẽ bán đấu giá phần vốn góp hơn 12,6 triệu cổ phần, chiếm 61,24% vốn điều lệ tại Tổng công ty Vàng Agribank Việt Nam với giá khởi điểm là 13.900 đồng/cổ phần.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa có thông báo về việc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) bán đấu giá 12,6 triệu cổ phần tại Tổng công ty Vàng Agribank Việt Nam (AJC).

AJC trước đây là Công ty Kinh doanh Mỹ nghệ vàng bạc đá quý Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam, được thành lập năm 1994, trực thuộc Agribank. Năm 2003, Tổng công ty vàng bạc đá quý Việt Nam được sáp nhập vào Agribank, theo đó AJC tiếp nhận một số Công ty vàng bạc đá quý như Công ty vàng bạc đá quý Hà Nội, Hà Tây, Công ty chế tác vàng trang sức….

Năm 2008, AJC tiến hành IPO thành công và có 2 cổ đông chiến lược là Ngân hàng Đông Nam Á (Seabank) và tập đoàn Nam Cường với số vốn điều lệ là 206 tỷ đồng, đồng thời đổi tên thành Tổng công ty Vàng Agribank Việt Nam.

AJC hiện quản lý các chi nhánh trực thuộc gồm: Chi nhánh Vàng bạc đá quý Hà nội, Hà Đông, Thăng Long; Chi nhánh vàng bắc miền trung; Trung tâm vàng bạc đá quý Thái Bình.

Năm 2016, tổng giá trị tài sản AJC đạt 219 tỷ đồng tăng 2,62 % so với năm 2015; Lợi nhuận sau thuế là 2,9 tỷ đồng, tăng 493,3 % (năm 2015 lợi nhuận sau thuế - 11,5 tỷ đồng; ROE năm 2015 là -5,64 tỷ đồng, năm 2016 là 1,41 tỷ đồng; Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (ROS) năm 2015 là -,0,78 tỷ đồng, năm 2016 là 0,24 tỷ đồng.

Nguyễn Cường