Agribank tăng dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn

Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) cho biết, Agribank sẽ tăng dư nợ cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn hàng năm lên 15% - 18%/năm Đây là một trong những nội dung của kế hoạch hành động Agribank vừa ban hành để hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”.

-

Nông nghiệp là lĩnh vực nhận được nhiều sự ưu tiên. Ảnh internet

Theo đó, Agribank đặt mục tiêu tỷ trọng d­ư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn đến cuối năm 2012 đạt hơn 70%, các năm tiếp theo đạt hơn 75%. Đồng thời, Agribank cũng sẽ thực hiện tốt các giải pháp huy động vốn để mở rộng đầu tư tín dụng cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2020 với các mục tiêu: nguồn vốn huy động năm 2012 tăng trưởng từ 10% - 12% so với năm 2011; các năm sau nguồn vốn huy động tăng trưởng khoảng 12%/năm; dư nợ cho vay nền kinh tế năm 2012 và các năm tiếp theo tăng khoảng 10% /năm.

Trong năm 2012 Agribank tập trung nguồn vốn (bao gồm cả nguồn thu nợ từ lĩnh vực cho vay lĩnh vực phi sản xuất chuyển sang) để đáp ứng nhu cầu vốn cho lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tổng số vốn cho vay tăng thêm trong năm 2012 khoảng 54.000 tỷ đồng. /.
Đỗ Huyền