Agribank huy động tiền gửi bảo đảm giá trị theo vàng

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) mở đợt huy động tiền gửi "Tiết kiệm bằng VND bảo đảm giá trị theo giá vàng" trong toàn hệ thống.