Agribank chi nhánh Yên Bái: Xứng danh đơn vị đại hội điểm

(ĐCSVN) - Thực hiện chương trình Đại hội thí điểm, mở rộng dân chủ, tiến hành bầu cử trực tiếp Ban thường vụ, Bí thư, Phó bí thư trong Đại hội đối với các loại hình cơ sở đảng trên địa bàn thành phố Yên Bái, Thành ủy thành phố Yên Bái đã lựa chọn Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái là một trong 3 đơn vị làm điểm, sau đó tổng kết, rút kinh nghiệm và nhân ra diện rộng. Xem video

Sự lựa chọn của Thành ủy thành phố Yên Bái hoàn toàn đúng đắn, vì từ trước đến nay, Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NHNo & PTNT) tỉnh Yên Bái là một doanh nghiệp nhà nước luôn có sự phối hợp chặt chẽ giữa Đảng ủy và Ban Giám đốc. Đảng ủy chịu trách nhiệm lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng và xây dựng Đảng trở thành Đảng bộ trong sạch vững mạnh; Ban Giám đốc chịu trách nhiệm quản lý doanh nghiệp theo Luật doanh nghiệp và pháp luật của Nhà nước. Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, do đó, mối quan hệ giữa tổ chức cơ sở đảng với lãnh đạo cơ quan và các tổ chức đoàn thể khá đồng thuận, nên tạo được sự đoàn kết, nhất trí cao Để đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ được giao, nhiều cán bộ, nhân viên đã không ngừng học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn. Tiêu biểu như công tác nghiệp vụ kế toán, hầu hết các cán bộ làm việc ở đây đều có lòng nhiệt tình, ham học hỏi, năng động trong thu hút nguồn vốn, quảng bá sản phẩm. Bên cạnh đó những cán bộ thủ quỹ, kiểm ngân không những vững vàng về chuyên môn nghiệp vụ, mà còn nêu cao đức tính cẩn thận, liêm khiết, thật thà, vì thế đã trả lại hàng trăm triệu đồng tiền thừa cho khách hàng và bảo đảm an toàn tài sản của ngân hàng và khách hàng. Tuy địa bàn là một tỉnh miền núi, giao thông đi lại khó khăn, nhưng với lòng yêu nghề, nhiều cán bộ tín dụng NHNo & PTNT Chi nhánh tỉnh Yên Bái không ngại khó khăn, bám sát địa bàn, tích cực đem đồng vốn đến với người dân, góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân. Nhờ vậy, trong 5 năm từ 2005 – 2009 tổng dư nợ của ngân hàng đã tăng lên từ 1.066 lên 2.411 tỷ đồng, trong đó tỷ lệ nợ xấu giảm dần từ 1,9% năm 2005 xuống còn 1,4% năm 2009. Phát huy kết quả đã đạt được, năm 2010 NHNo & PTNT Chi nhánh Yên Bái tiếp tục sáng tạo đẩy mạnh các phong trào thi đua phù hợp với mục tiêu, định hướng của ngành và địa phương, tiếp tục quan tâm xây dựng và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, tuyên truyền gương người tốt việc tốt tạo động lực thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ được giao. Phấn đấu nguồn vốn huy động tại địa phương đạt từ 1.800 tỷ đồng trở lên, tổng dự nợ đạt 2.700 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu xuống dưới 3%. Cũng như các cơ sở được lựa chọn thực hiện thí điểm tổ chức Đại hội Đảng cấp cơ sở, Đảng bộ NHNo & PTNT tỉnh Yên Bái đã quán triệt, triển khai nghiêm túc các văn bản của cấp trên và xác định rõ đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để tổ chức thực hiện đúng đắn. Trước khi bước vào Đại hội, công tác nhân sự được chuẩn bị kỹ, đúng nguyên tắc và quy trình; bảo đảm thực sự dân chủ, khách quan, phù hợp với phương án quy hoạch cán bộ và thực trạng chất lượng đội ngũ cán bộ của đơn vị. Bộ máy mới đi vào hoạt động chắc chắn tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng, điều hành của chính quyền; mối đoàn kết, thống nhất được tăng cường, do đó nâng cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, viên chức...