AGF: "Nhờ" SSI mua nửa triệu cổ phiếu quỹ

(NDHMoney) Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang (AGF-HOSE) vừa đăng ký mua cổ phiếu quỹ.

Theo đó, từ ngày 8/10 đến 8/1/2011, AGF đăng ký mua 500.000 cổ phiếu quỹ theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận để bình ổn giá cổ phiếu. Trước đó, AGF chưa nắm giữ cổ phiếu quỹ nào. Công ty chứng khoán được ủy quyền thực hiện việc mua là Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI).