Afghanistan: Tình trạng bất ổn gia tăng

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (CAO) Liên tiếp hai vụ tấn công được cho là lớn nhất trong vòng một năm vừa qua được thực hiện bởi các nhóm dân quân Afghannistan đã là ít nhất 10 binh sĩ gìn giữ hòa bình mang quốc tịch Pháp bị thiệt mạng hơn 20 người khác...

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/quoc_te/2008/08/20080820.158