Afghanistan sau một năm Taliban trở lại nắm quyền

    Truyền Hình Thông Tấn
    VNEWS
    341 liên quanGốc

    Ngày 15/8 đánh dấu tròn 1 năm ngày phong trào Taliban trở lại nắm quyền ở Afghanistan. Đến nay, dù tình trạng bạo lực đã giảm xuống đáng kể, song người dân quốc gia Trung Nam Á vẫn đối mặt với rất nhiều khó khăn, từ những quy định hà khắc cho đến tác động của khủng hoảng kinh tế.

    Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/afghanistan-sau-mot-nam-taliban-tro-lai-nam-quyen-49405.htm