Afghanistan: Liên hợp quốc lên tiếng về vấn đề thuốc phiện

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Theo thống kê của Liên Hợp Quốc, lượng sản xuất nha phiến năm 2007 của Afghanistan lên tới trên 8.000 tấn, chiếm trên 90% tổng lượng của Thế giới. Lợi nhuận từ các chất gây nghiện lên đến 4 tỷ USD, tập trung 75% rơi vào tay những kẻ chế và buôn bán chất gây nghiện phi pháp.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=67158