AFD nỗ lực đưa nước sạch về vùng nông thôn

Có mặt ở Việt Nam 19 năm nay, Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) đã hỗ trợ Việt Nam thực hiện các dự án cấp thoát nước và vệ sinh môi trường, bảo tồn rừng nhiệt đới, chống biến đổi khí hậu...

Bà Nguyễn Lan Anh- cán bộ dự án, Ban Tài chính và quan hệ đối tác cho biết: “Trong lĩnh vực NS&VSMT, từ năm 1997 đến nay, AFD đã thực hiện 13 dự án với mức cam kết hơn 270 triệu euro, nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững, giữ gìn môi trường và nâng cao đời sống xã hội của người dân, nhất là khu vực nông thôn. Trong đó có: Dự án Nguồn nước Phước Hòa với khoản vay 29,6 euro (năm 2003), Dự án Tăng cường năng lực quản lý các nguồn nước và cải tạo hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải với khoản vay 20 triệu euro (2010)...

Tiêu biểu phải kể đến Dự án “Chia sẻ và phân bổ hiệu quả nguồn nước sông Hồng” phối hợp với Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) hỗ trợ, kéo dài từ năm 2001 - 2008, AFD đã tài trợ thông qua một khoản vay trị giá 35 triệu euro, tương đương khoảng 20% tổng giá trị dự án (156,2 triệu USD).

Lan Dương