ADB sẽ tăng hỗ trợ thương mại lên 15 tỷ USD

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - ADB đã từ chối tăng tối đa kỳ hạn vay chương trình từ hai năm lên ba năm nhằm muốn các quốc gia đang phát triển tăng đua cạnh tranh thương mại một cách bình đẳng hơn.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=45&NewsId=139736