ADB sẽ hỗ trợ cho Việt Nam khoảng 4 tỷ USD

    Báo VnEconomy
    1 đăng lạiGốc

    Chiến lược của ADB, ở cả khu vực công lẫn khu vực tư nhân, là hỗ trợ khoảng hơn 4 tỷ USD cho Việt Nam trong riêng giai đoạn 2007-2009...

    Nguồn VnEconomy: vneconomy.vn/?cat_name=10&home=detail&id=408ee3d9c031bd&page=category