ADB: Lạm phát cả năm sẽ ở mức 15,6%

    Gốc

    Hanoinet- Nhận định kinh tế Việt Nam cùng lúc đối mặt nhiều thách thức như lạm phát, thị trường chứng khoán bất ổn và thâm hụt cán cân vãng lai giãn rộng,

      Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=10&NewsId=50821