ADB khuyến nghị Myanmar đầu tư mạnh cho giao thông vận tải

Trong báo cáo mới nhất về Myanmar, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) nhấn mạnh chính phủ mới ở nước này cần đầu tư nhiều hơn vào lĩnh vực giao thông vận tải nhằm phát triển kinh tế đất nước.

ADB cho biết GDP của Myanmar chỉ tăng hơn 1% trong những năm qua và cần đầu tư vào lĩnh vực giao thông vận tải để tăng GDP lên 3-4%.

Báo cáo cũng chỉ rõ rằng nhiều năm đầu tư kém vào lĩnh vực này khiến Myanmar khó kết nối với thị trường và gây trở ngại cho các doanh nghiệp vận tải.

Theo báo cáo, nếu so sánh chất lượng cầu, đường của Myanmar với các nước láng giềng, có thể thấy nước này vẫn đang bị chậm lại phía sau. ADB cũng nhận định việc đầu tư quá ít vào giao thông vận tại ở Myanmar đã làm chậm lại sự phát triển kinh tế vùng nông thôn và giảm các cơ hội việc làm.

Theo một quan chức khu vực của ADB, từ nay tới năm 2030, Myanmar cần đầu tư 60 triệu USD cho giao thông để đạt tới chuẩn của hệ thống giao thông vận tải ở các nước khác.

Bộ Giao thông và Thông tin Myanmar nằm trong số 21 bộ được Tổng thống U Htin Kyaw (U Tin Chô) thành lập./.