ADB hỗ trợ 65,5 triệu USD cho Việt Nam

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    2 đăng lạiGốc

    Hanoinet - Ngày 29/12, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ký 3 khoản vay tổng giá trị 65,5 triệu USD cho ba dự án

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=12&NewsId=119864