Adata giới thiệu bút nhớ 32GB đầu tiên của hãng

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    Bút nhớ PD2 và PD9 là 2 sản phẩm bút nhớ USB có dung lượng lớn nhất đầu tiên của Adata, vừa được hãng tung ra ngày 29/4/2008.

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=9926&t=pcolarticle