ACV lãi sau thuế quý III/2016 hơn 540 tỷ đồng, lỗ tỷ giá 267 tỷ đồng

ACV lãi sau thuế 2 quý (II và III) hơn 416 tỷ đồng (quý II/2016 công ty lỗ gần 124 tỷ đồng).

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (mã ACV - UPCoM) đã công bố BCTC công ty mẹ và hợp nhất quý III/2016.

Về BCTC công ty mẹ quý III/2016, ACV đạt hơn 3.431,8 tỷ đồng doanh thu thuần. Tỷ suất lợi nhuận gộp kỳ này đạt gần 37%.

Quý III/2016, doanh thu hoạt động tài chính của công ty đạt 205 tỷ đồng, trong khi đó, chi phí tài chính đạt hơn 449,6 tỷ đồng (lỗ chênh lệch tỷ giá hơn 267 tỷ đồng). Kết quả, ACV lãi sau thuế quý III/2016 hơn 540 tỷ đồng.

Lũy kế hai quý II và III/2016, ACV đạt hơn 6.694,8 tỷ đồng doanh thu thuần, tỷ suất lợi nhuận gộp là hơn 39%. Do quý II/2016, ACV chịu khoản lỗ chênh lệch tỷ giá lên tới hơn 1.378 tỷ đồng, nên tổng hợp cả hai quý, doanh nghiệp này vẫn lỗ tỷ giá tới hơn 1.646 tỷ đồng, điều này đẩy chi phí tài chính của ACV lên hơn 1.855 tỷ đồng.

Kết quả, ACV lãi sau thuế 2 quý hơn 416 tỷ đồng (quý II/2016 công ty lỗ gần 124 tỷ đồng).

ACV lãi sau thuế quý III/2016 hơn 540 tỷ đồng, lỗ tỷ giá 267 tỷ đồng - Ảnh 1

Hết quý III/2016, tiền và tương đương tiền của công ty đạt hơn 3.673 tỷ đồng, tăng mạnh 52% so với thời điểm đầu tháng 4/2016. Nợ ngắn hạn của công ty giảm 25% xuống mức 6.681 tỷ đồng. So với thời điểm 1/4, vay và nợ thuê tài chính ngắn (dài) hạn của ACV tăng lên mức 15.978 tỷ đồng. (Tỷ giá yên Nhật/VNĐ tại thời điểm 1/4/2016 là 199,3, tại ngày 30/6 là 218,23 và tại ngày 30/9 là 222,03).

ACV lãi sau thuế quý III/2016 hơn 540 tỷ đồng, lỗ tỷ giá 267 tỷ đồng - Ảnh 2

Còn về kết quả kinh doanh hợp nhất quý III/2016, công ty đạt hơn 4.060 tỷ đồng doanh thu và hơn 804,3 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Trong kỳ, chi phí tài chính của ACV đạt hơn 302,8 tỷ đồng, trong đó, khoản lỗ chênh lệch tỷ giá hơn hơn 267 tỷ đồng. Tiền và các khoản tương đương tiền tại thời điểm 30/9 là 4.351,7 tỷ đồng, tăng mạnh 48% so với thời điểm 1/4/2016.

Cổ phiếu ACV mới chính thức giao dịch trên UPCoM từ 21/11/2016 với giá tham chiếu 25.000 đồng/CP. Tính đến phiên giao dịch ngày 23/11/2016, giá cổ phiếu ACV ở mức 44.000 đồng/CP.