ACL: Dự kiến trả cổ tức 2012 bằng tiền từ 40-60%

ĐHĐCĐ thường niên của CTCP XNK Thủy sản Cửu Long An Giang (HOSE: ACL) đã thông qua kế hoạch 2012 với doanh thu thuần 1,290 tỷ đồng, tăng nhẹ so với năm 2011. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế chỉ còn 50 tỷ đồng, giảm 59% so với năm trước. Tỷ lệ trả cổ tức 40-60% bằng tiền mặt.

Trong khi đó, kết quả kinh doanh năm 2011 của ACL ghi nhân doanh thu thuần đạt 1,288 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế gần 115 tỷ đồng, tăng 63% so với kế hoạch. Cổ tức được tạm ứng bằng tiền mặt với tỷ lệ 45%.