Acer giữ vị trí số 1 phân khúc MTXT gia đình

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    Ngày 17/11/2008, tại TP.HCM, Acer dẫn số liệu từ IDC, cho biết, kết thúc quý 3/2008, Acer giữ vị trí số 1 trên thị trường MTXT gia đình với 5,04 triệu máy được bán ra.

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=12251&chnlid=16&t=pcolarticle