ACE ra mắt sản phẩm “Bảo hiểm Du lịch toàn cầu”

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - ACE là một trong những công ty bảo hiểm phi nhân thọ có vốn đầu tư nước ngoài hàng đấu Việt Nam. TransViet là một tổng đại lý kinh doanh hàng không và nhà tổ chức dịch vụ du lịch lữ hành lớn của Việt Nam.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=10&NewsId=67188