ACBS bị phạt và truy thu thuế hơn 1,4 tỷ đồng, điều chỉnh giảm lỗ 2010 146,3 tỷ đồng

ACBS phải điều chỉnh giảm lỗ năm 2010 hơn 146,3 tỷ đồng vì đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính là kê khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp theo quy định.

ACBS bị phạt và truy thu thuế hơn 1,4 tỷ đồng, điều chỉnh giảm lỗ 2010 146,3 tỷ đồng - Ảnh 1

Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS) thông báo quyết định xử lý vi phạm về thuế.

Theo đó, Cục thuế TP.Hồ Chí Minh đã có quyết định xử lý vi phạm hành chính về thuế đối với ACBS cho kỳ thanh tra niên độ từ 2009 đến 2014.

Trong đó, ACBS bị phạt 133,4 triệu đồng về hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp.

Bên cạnh đó, công ty phải chịu biện pháp khắc phục hậu quả là truy thu thuế với số tiền 911,2 triệu đồng, phạt chậm nộp thuế hơn 417 triệu đồng.

Ngoài ra, ACBS phải điều chỉnh giảm lỗ năm 2010 hơn 146,3 tỷ đồng vì đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính là kê khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp theo quy định.

Trong thời hạn 10 ngày (hoặc có thời hạn quy định khác), kể từ ngày nhận được quyết định này, ACBS phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định này và có trách nhiệm nộp số tiền thuế, tiền chậm nộp và tiền phạt theo quy định. Quá thời hạn nêu trên, kể từ ngày nhận được quyết định mà ACBS không chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế.

ACBS có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện đối với quyết định này.