Ác-hen-ti-na sẽ có nữ Tổng thống đầu tiên?

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Đó là dự đoán của hầu hết các chuyên gia chính trị tại đất nước của vũ điệu tăng-gô mê đắm lòng người khi Đệ nhất phu nhân của Ác-hen-ti-na, bà Cri-ti-na Phéc-nan-đéc Đờ Cơ-nơ quyết định tham gia cuộc đua chinh phục đỉnh cao quyền lực.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/44/148528