ABT sẽ mua 1,36 triệu cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre (ABT) thông báo sẽ mua lại 1,36 triệu cổ phiếu quỹ, chiếm 10% vốn điều lệ. Giao dịch được thực hiện trong vòng 60 ngày kể từ khi được Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM chấp thuận. Mục đích của việc mua cổ phiếu quỹ là nhằm ổn định giá cổ phiếu ABT trên thị trường. Công ty sẽ dùng thặng dư vốn đến ngày 30.9.2011 để mua số cổ phiếu này.