ABT đã bán ròng 155,910 cp DHC

Từ ngày 20/06 đến 27/06, CTCP XNK Thủy sản Bến Tre (HOSE: ABT) thông báo đã mua 20,000 cp và đã bán 175,910 cp CTCP Đông Hải Bến Tre (HOSE: DHC) , giảm sở hữu xuống còn 587,660 cp DHC, chiếm tỷ lệ 3.92% vốn.

Tài liệu đính kèm:
20140707---DHC---BC-KQGDCP-to-chuc-lien-quan-CT-XNKLTS-Ben-Tre.pdf

HOSE