ABS mở Đại lý giao dịch chứng khoán tại Phú Mỹ Hưng

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    Gốc

    CTCP Chứng khoán An Bình (ABS) đã phối hợp với Công ty TNHH Phố Cảnh mở Đại lý giao dịch chứng khoán tại số 007 khu phố Phú Mỹ Hưng, quận 7, TPHCM. Đây là điểm giao dịch thứ 10 của ABS trên toàn quốc và giúp ABS trở thành một trong những công ty chứng khoán có mạng lưới hoạt động phủ rộng nhất hiện nay.

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/thitruongchungkhoan/2007/10/125855