ABIC Hà Nội chi trả trên 585 triệu đồng cho khách hàng vay vốn tại Agribank chi nhánh Mai Châu

Ngày 25/6, ABIC Hà Nội phối hợp với Agribank chi nhánh huyện Mai Châu tổ chức lễ chi trả bảo hiểm Bảo an tín dụng cho thân nhân 5 khách hàng vay vốn tại Agribank Mai Châu không may gặp rủi ro với tổng số tiền trên 585 triệu đồng.

Đại diện lãnh đạo ABIC Hà Nội và Agibank Hòa Bình chi trả trên 585 triệu đồng cho khách hàng vay vốn tại Agribank Chi nhánh Mai Châu.

Đại diện lãnh đạo ABIC Hà Nội và Agibank Hòa Bình chi trả trên 585 triệu đồng cho khách hàng vay vốn tại Agribank Chi nhánh Mai Châu.

Cụ thể, ABIC Hà Nội đã chi trả: 63.066.667 đồng cho gia đình ông Hà Văn Biên, xã Noong Luông (nay là xã Thành Sơn); 71.397.222 đồng cho gia đình ông Lò Văn Sim, xã Chiềng Châu; 76.944.444 đồng cho gia đình ông Hà Văn Xuân, xã Mai Hịch; 101 triệu đồng cho gia đình ông Lê Trọng Sang, thị trấn Mai Châu; 273.535.000 đồng cho gia đình ông Tràng A Xăng, xã Pà Cò.

Từ đầu năm 2019 đến nay đã có 7.000 khách hàng của Agribank Mai Châu tham gia các sản phẩm bảo hiểm tại ABIC bao gồm: Bảo hiểm Bảo an tín dụng, Bảo hiểm xe máy, ô tô, Bảo hiểm thẻ, Bảo hiểm tài sản kỹ thuật... Trong đó có 5.514 khách hàng vay vốn tham gia sản phẩm Bảo an Tín dụng. Đồng thời, có gần 370 tỷ đồng dư nợ của khách hàng đã được bảo hiểm tại ABIC với các sản phẩm bảo hiểm phù hợp với từng đối tượng khách hàng. Thông qua hoạt động chi trả bồi thường những năm vừa qua, ABIC đã chi trả lũy kế gần 3,72 tỷ đồng cho các khách hàng vay vốn tại Agribank Mai Châu.

Hồng Trung

Nguồn Hòa Bình: http://www.baohoabinh.com.vn/274/143020/abic-ha-noi-chi-tra-tren-585-trieu-dong-cho-khach-hang-vay-von-tai-agribank-chi-nhanh-mai-chau.htm