ABBANK: Năng động cạnh tranh trong bối cảnh mới

Trong những năm qua, NH An Bình luôn năng động và có tốc độ phát triển nhanh nhất trên thị trường. 2008 tiếp tục được trông đợi sẽ là năm bùng nổ cho ngành tài chính NH và ABBANK đang chủ động hơn để có thể duy trì vị trí dẫn đầu của mình.