ABBA làm nên lịch sử album Anh

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Siêu nhóm Thụy Điển ABBA đã làm nên lịch sử xếp hạng Anh khi hợp tuyển "Gold -- Greatest Hits" của họ trở thành album "già nhất" giành ngôi quán quân.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=24&NewsId=82913