Xây nhà từ nóc đã trở thành hiện thực!

Với các công ty đầu tư địa ốc, cách xây dựng này còn mang lại một lợi ích cực lớn:cho phép thay đổi độ cao của công trình khi đang xây dựng.